Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest firma Delikatesy Azjatyckie Jerzy Mitygowski  z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Wolności 60, NIP 6111002703. Państwa adres e- mail i ewentualne dane typu (imię, nazwisko, nazwa firmy, nr telefonu) zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa w związku z założeniem konta bądź złożeniem zamówienia na naszej witrynie delikatesyazjatyckie.pl.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży (brak możliwości realizacji wysyłki). Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy sprzedaży, tj. realizacji zamówienia, komunikacji związanej z realizacją zamówienia. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeśli w trakcie rejestracji lub w czasie korzystania z Konta podali Państwo jakieś dane, których podanie było opcjonalne (np. wypełniając nieobowiązkowe pole w formularzu), to podstawą ich przetwarzania przez nas jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Państwa dane mogą być przetwarzane w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes firmy Delikatesy Azjatyckie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m. in. o historii Państwa zamówień, komunikacji z nami oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń.

Państwa dane mogą być przetwarzane w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes firmy Delikatesy Azjatyckie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania.

Dane osobowe są przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostarczenie przesyłki pod wskazany adres, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji świadczenia. Podmiot realizujący zamówienie jest wybierany przez Państwa w czasie składania zamówienia.

Dane nie będą poddawane procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

 

Dane osobowe w przypadku złożenia zamówienia będą przechowywane w naszym systemie przez okres 3 lat od daty zamówienia. Dalsze przetwarzanie danych osobowych po upływie wspomnianego okresu jest dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do wypełnienia zobowiązań wynikających z przepisów prawnych. Dane podane przy rejestracji konta będą przechowywane do czasu deaktywacji konta. W celu deaktywacji należy skontaktować się z Administratorem.

 

Mają Państwo prawo dostępu do danych oraz żądania sprostowania lub uzupełnienia nieprawidłowych danych. 
W razie zakwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych możecie Państwo domagać się ograniczenia ich przetwarzania - na okres pozwalający Administratorowi na sprawdzenie prawidłowości tych danych. Gdy dane nie będą już potrzebne w celach w jakich zostały zebrane lub były przetwarzane, możecie Państwo żądać ich usunięcia, albo ograniczenia ich przetwarzania (jeżeli będą Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, możecie Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia. 

W zakresie w jakim Państwa dane przetwarzane będą na podstawie przesłanki prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora lub podmiotów trzecich, przysługiwać będzie Państwu w dowolnym momencie prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją wobec przetwarzania Państwa danych osobowych . 

Przysługuje Państwu także prawo do otrzymania zestawu dostarczonych przez Państwa danych osobowych w wersji elektronicznej w celu przesłania ich innemu administratorowi danych, w tym żądania by zostały one przez Delikatesy Azjatyckie bezpośrednio przesłane innemu administratorowi.

Z powyższych uprawnień możecie Państwo skorzystać kontaktując się z Administatorem drogą elektroniczną na adres  sklep@delikatesyazjatyckie.pl

 

                                                                                

W razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych naruszać będzie przepisy RODO, przysługiwać będzie Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -  Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych a od dnia 25 maja 2018 roku Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powrót
Wolności 60
58-500 Jelenia Góra
+48 509 776 470
sklep@delikatesyazjatyckie.pl

Sklep.


Zakupy


Inne


Delikatesy Azjatyckie © Wszystkie Prawa Zastrzeżone
Projekt & realizacja
Zawartość Sklepu nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa jedynie propozycję zawarcia umowy. Dopiero potwierdzenie rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sklep, przesłane emailem na adres Klienta podany w zamówieniu, jest oświadczeniem o przyjęciu oferty, o której mowa wcześniej.